Gå til indhold
Grafik: SparEnergi
Grafik: SparEnergi

Pressemeddelelse -

Bygningspuljen er nu lukket for ansøgninger

Energistyrelsen har lukket Bygningspuljen, efter der er modtaget ansøgninger for de 300 mio. kr., der var afsat i denne runde. Danskerne har særligt vist stor interesse for at udskifte deres naturgasfyr gennem tilskud til varmepumpe. Puljen åbner igen i andet halvår af 2022.

Der er stadig stor interesse for at få tilskud til boligforbedringer, der sparer energi. På ca. to uger blev der søgt tilskud for mere end de 300 mio. kr., der var afsat til denne runde af Bygningspuljen. Derfor har Energistyrelsen nu lukket for ansøgninger.

Det er vældig positivt, at der er så stor interesse fra danskerne for at energiforbedre. Det er vigtigt for den grønne omstilling, men i en tid med høje energipriser er det også en god løsning for danskernes fremtidige pengepung.

Mindst 80 procent af puljens midler var i denne runde øremærket til konvertering til varmepumper efter politisk ønske. Baggrunden for den ændrede øremærkning er afspejlet i ansøgningerne til denne runde, hvor der særligt ses en stor interesse for at udskifte naturgasfyr med en varmepumpe.

Andre tilskudsmuligheder

De boligejere, der ikke nåede at søge i denne runde, behøver dog ikke opgive håbet - de kan nemlig søge igen, når puljen åbner næste gang.

Boligejere kan også benytte andre fordelagtige ordninger og undersøge, om der er fjernvarme på vej i deres område. Hvis fjernvarme ikke er en mulighed i området, og man ønsker at skifte til varmepumpe, kan man allerede nu få en på abonnement med støtte.

Bygningspuljen forventes at åbne for tilskud igen i andet halvår af 2022.

Det er også stadig muligt at benytte håndværkerfradraget, der giver mulighed for at trække arbejdsløn til energiforbedringer af boligen fra i skat. Men det er sidste chance, for det bliver afskaffet den 1. april i år.

Hav tålmodighed for den videre proces

I Energistyrelsen er arbejdet med at behandle de modtagne ansøgninger til Bygningspuljen allerede i gang. Forventningen er, at langt de fleste ansøgere får tilskud til deres projekter.

Ansøgerne får svar hurtigst muligt, men det er en god ide at væbne sig med tålmodighed.

Energistyrelsen har modtaget over 16.000 ansøgninger, og alle de ansøgninger tager noget tid at behandle. Men det bliver gjort så hurtigt som muligt, og vi åbner ansøgningerne i den rækkefølge, de er modtaget. For at vi kan bruge kræfterne mest effektivt, opfordrer vi ansøgere til at minimere antallet af henvendelser.

Fakta om Bygningspuljen

  • Bygningspuljen udspringer af Energiaftalen 2018, og den skal medvirke til at skabe besparelser i energiforbruget i helårsboliger ved at give tilskud til boligforbedringer.
  • Bygningspuljen har siden den første runde i 2020 givet tilsagn om tilskud til over 26.000 boligejere.
  • I denne runde er der modtaget over 16.000 ansøgninger, der nu skal behandles. Det forventes, at langt de fleste ansøgere kan få tilskud.

Andre ordninger

Kontakt

Find svar på mange spørgsmål på SparEnergi.dk/tilskud

Andre spørgsmål vedr. Bygningspuljen: Kontakt SparEnergi.dk på 31 15 90 00 eller info@sparenergi.dk

For pressehenvendelser: Presserådgiver Laura Andersen, tlf: 33 95 09 06, Lrsn@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark