Gå til indhold
Figur: Fastnetbredbåndsdækning – boliger med mindst 100 Mbit/s i 2019 i Norden/Baltikum – Telecommunications Markets in the Nordic and Baltic Countries 2019.
Figur: Fastnetbredbåndsdækning – boliger med mindst 100 Mbit/s i 2019 i Norden/Baltikum – Telecommunications Markets in the Nordic and Baltic Countries 2019.

Pressemeddelelse -

Danmark har den bedste bredbåndsdækning med høje hastigheder i Norden

Danmark er det land i Norden og Baltikum, hvor flest har adgang til hurtigt bredbånd. Det viser rapporten ’Telecommunications Markets in the Nordic and Baltic Countries 2019’, som netop er blevet offentliggjort. Rapporten viser desuden, at Danmark er i top, når det gælder efterspørgsel efter mobilpakker sammenlignet med nabolandene.

Danmark er helt i front i forhold til de øvrige lande i Norden og Baltikum, når det drejer sig om være forbundet til den digitale infrastruktur. I 2019 var 94 pct. af landets boliger dækket med fastnetbredbånd med mindst 100 Mbit/s download. Dermed havde Danmark den bedste dækning med hurtigt bredbånd sammenlignet med resten af Norden og Baltikum. Det er særligt adgangen til hurtigt bredbånd via enten kabel-tv- eller fibernet, som er årsagen til, at Danmark ligger forrest i feltet.

Udviklingen ser ud til at fortsætte. Aktuelt har 95 pct. af danskerne i 2020 adgang til 100 Mbit/s, og for nyligt offentliggjorde Energistyrelsen en fremskrivning af udrulningen af højhastighedsbredbånd. Fremskrivningen viser, at langt de fleste danskere forventes at blive forsynet med hurtigt bredbånd i de kommende år.

Mange mobilpakker i Danmark

Hvad angår indkøbsvaner, er danskerne blandt de folk i Norden og Baltikum, som i højeste grad efterspørger mobile bredbåndsydelser. Når det kommer til mobilabonnementer med tale og data (mobilpakker) pr. indbygger i 2019, besætter Danmark og Finland førerpladserne sammenlignet med de øvrige lande i Norden og Baltikum. Begge lande har 1,17 abonnementer pr. indbygger. Mobilabonnementer inkluderer salg til både privat og erhverv.

Finnerne er dog i en liga for sig, når det kommer til brug af mobildata og de up- og downloadede i gennemsnit 36,3 GB mobildata pr. måned i 2019. Her er en danskernes gennemsnitlige forbrug af mobildata noget lavere med i gennemsnit 13,2 GB pr. måned.

Fakta

De nordiske og baltiske telemyndigheder har i statistikarbejdsgruppen ’Nordic-Baltic working group on statistics and definitions’ udarbejdet den fælles årlige statistik – ’Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries'. Statistikken sammenligner tal for udviklingen på de nordiske og baltiske telemarkeder bl.a. for bredbånd, mobil- og fastnettelefoni, tv-distribution, de største selskabers markedsandele og omsætnings-/investeringstal.

Læs rapporten Telecommunications Markets in the Nordic and Baltic Countries 2019 for Norden og Baltikum herunder data om investeringer, omsætning, M2M abonnementer.

Se datamaterialet fra rapporten på den svenske telestyrelses statistikportal.

Kontakt: 

Fuldmægtig: Jesper Falsted Karlsen, 33 92 75 76, jka@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark