Gå til indhold
Foto: Lars Schmidt.
Foto: Lars Schmidt.

Pressemeddelelse -

Elprisen stiger for erhvervskunder i første halvår 2021

Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusiv tariffer, afgifter mv. steg for alle forbrugsbånd fra andet halvår 2020 til første halvår 2021. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Første halvår 2021 har været præget af stigende gennemsnitspriser for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betalte 13,76 øre/kWh mere i første halvår 2021 end i andet halvår 2020, mens de største erhvervsforbrugere betalte 12,43 øre/kWh mere.

Spotprisen for el steg med 15,31 øre/kWh i samme periode til gennemsnitligt 40,50 øre/kWh. Dermed var spotprisen for el i første halvår 2021 den højeste i de senere år.

Årsagen til stigningen i elprisen er en kombination af et fald i produktionen af vindkraft og vandkraft i Danmark, Sverige og Norge samt højere CO2- kvotepriser, som steg fra 30 euro/ton i 2020 til over 60 euro/ton i 2021. Samtidig steg kulprisen fra 80 US $/ton til næsten 130 US $/ton i slutning af perioden.

Den pris, som erhvervsforbrugerne betalte i første halvår 2021, var for de mindste forbrugere generelt noget højere end spotprisen, mens prisen for de mellemstore og store erhvervsforbrugere lå under spotprisen. Der er sket et fald i andelen af erhvervskunder med faste priser, hvilket blandt andet kan være en af årsagerne til, at den gennemsnitlige forskel mellem erhvervsforbrugernes elpriser og spotpriserne er mindsket.

Elpriser første halvår 2021 for erhvervsforbrugere:

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervsforbrugere, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber.

Læs mere om statistikkens resultater i notatet ”Elprisstatistik 1. halvår 2021".

Fakta:

  • Knap 84 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør omkring 7 pct. af erhvervskundernes samlede elforbrug.
  • Omkring 16 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør ca. 58 pct. af erhvervskundernes samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder med et forbrug på over 20.000 MWh udgør omkring 0,03 pct. af det samlede antal erhvervskunder, men aftager samlet ca. 35 pct. af elsalget.

Kontakt:

Ali Zarnaghi, tlf: 33 92 68 40, e-mail: AAZ@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark