Gå til indhold
Energiforbruget steg i første halvår af 2016
Energiforbruget steg i første halvår af 2016

Pressemeddelelse -

Energiforbruget steg i første halvår af 2016

Det faktiske energiforbrug steg med 1,2 pct. i første halvår af 2016 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 2,8 pct.

Det faktiske energiforbrug steg 1,2 pct. i første halvår 2016 sammenlignet med første halvår 2015. Stigningen i forbruget i første halvår af 2016 dækker over, at forbruget af olie og kul steg henholdsvis 0,3 pct. og 10,0 pct. sammenlignet med samme periode året før. Samtidig er forbruget af naturgas og vedvarende energi i første halvår 2016 reduceret med henholdsvis 0,7 pct. og 4,8 pct. Faldet i forbruget af vedvarende energi skyldes især et fald i forbruget af biomasse på de centrale værker og en mindre vindkraftproduktion.

Nettoimporten af el var i de første seks måneder af 2016 næsten 3 TWh, hvilket er næsten dobbelt så meget som i samme periode året før. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget i 1. halvår 2016 steget med 2,8 pct. i forhold til samme periode året før.

Produktionen af primær energi faldt samlet med 7,9 pct. som konsekvens af, at produktionen af råolie, naturgas og vedvarende energi faldt henholdsvis 10,9 pct., 3,3 pct. og 7,6 pct.

Faldet i vindkraftproduktionen bidrager til stigningen i samlede energiforbrug, da vindkraft alene indregnes med den producerede el, mens el produceret på termiske kraftværker (med kul, gas og biomasse) også afstedkommer et konverteringstab, der medregnes i opgørelsen af energiforbruget.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1.- 2. kvartal i 2015 og 2016 [TJ]

Kvartal Primær energi-
produktion
Faktisk
energiforbrug
Korrigeret for netto-
import af el
1. – 2. kvartal 2016 304.597 373.245 386.053
1. – 2. kvartal 2015 330.848 368.804 375.513
1. kvartal 2016 142.096 197.711 200.174
1. kvartal 2015 158.426 194.532 194.428
2. kvartal 2016 162.501 175.534 185.878
2. kvartal 2015 172.422 174.272 181.085


Fig. 1: Faktiske energiforbrug i Danmark [PJ] 

Fig. 1: Faktiske energiforbrug i Danmark [PJ]
Fig. 2: Vindkraftens andel af indenlandsk elforsyning [pct.]

Fig. 2: Vindkraftens andel af indenlandsk elforsyning [pct.]Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark