Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Energiforbruget steg i første kvartal af 2016

Det faktiske energiforbrug steg i de første tre måneder af 2016 med 0,9 pct. sammenlignet med samme periode i 2015.

Udviklingen i energiforbruget er påvirket af, at vejret var koldere i 1. kvartal 2016 end i samme kvartal året før. I årets første kvartal har der således været 9,4 pct. flere graddage sammenlignet med samme periode året før. Yderligere er udviklingen i energiforbruget påvirket af en lavere vindkraftproduktion i årets tre første måneder på grund af dårligere vindforhold. For første gang siden 2005 har der været netto import af el i årets først kvartal.

Stigningen i forbruget i første kvartal af 2016 dækker over, at forbruget af kul og naturgas steg med henholdsvis 6,0 pct. og 3,5 pct. sammenlignet med samme periode året før. Samtidig er forbruget af olie og vedvarende energi faldet i første kvartal 2016 med henholdsvis 2,0 pct. og 4,9 pct.

Når der korrigeres for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet, er energiforbruget i første kvartal af 2016 steget med 2,2 pct. i forhold til samme periode i 2015.

Produktionen af primær energi var 10,6 pct. lavere i de første tre måneder af 2016 end i samme periode i 2015. Produktionen af råolie faldt med 14,7 pct. mens produktionen af naturgas og vedvarende energi faldt henholdsvis 6,4 pct. og 6,6 pct.

Emner

Kategorier


Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark