Gå til indhold
Foto: Nord Stream 2 AG.
Foto: Nord Stream 2 AG.

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen giver tilladelse til at Nord Stream 2 AG må sætte deres rørledninger i drift

Nord Stream 2 AG har fået tilladelse til at sætte Nord Stream 2 rørledningerne i drift på den danske kontinentalsokkel. Tilladelsen er meddelt på en række vilkår.

Nord Stream 2 AG ansøgte den 18. november 2019 om tilladelse til drift af Nord Stream 2 rørledningerne på dansk kontinentalsokkel.

Energistyrelsen har meddelt tilladelse til drift af Nord Stream 2 rørledningerne på en række vilkår, der skal sikre en sikkerhedsmæssig forsvarlig drift af rørledningerne. Vilkår fra etableringstilladelsen til Nord Stream 2 af 30. oktober 2019 er fortsat gældende i det omfang de endnu ikke er opfyldt eller fortsat er relevante i forbindelse med driften af rørledningerne. Idriftsættelse kan tidligst ske, når minimum én af rørledningerne er etableret og når relevante vilkår i etableringstilladelsen og driftstilladelsen er opfyldt.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2017 om visse rørledningsanlæg på søterritoriet og kontinentalsoklen. Tilladelsen gives som følge af Danmarks forpligtelser efter FN’s havretskonvention. Efter FN’s havretskonvention er Danmark forpligtet til at tillade etablering og drift af transitrørledninger med respekt for sikkerhed, ressourcer og miljø.

Se "Tilladelse til drift af delstrækning af Nord Stream 2 rørledningerne på dansk kontinentalsokkel" mm.

Baggrund

Rørledningsprojektet er del af et større rørledningsprojekt, der består af to rørledninger til transport af gas fra Rusland til Tyskland. Det drejer sig om to parallelle 1230 km lange naturgasrørledninger, som skal udgå fra Rusland og forløbe hen over russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde og gå i land på den tyske kyst. Rørledningerne kan transportere 55 mia. m3 naturgas om året. Myndighederne i Rusland, Finland, Sverige, Tyskland og Danmark har meddelt tilladelser til projektet.

Kontakt

Katja Scharmann, Energistyrelsen, tlf: 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark