Gå til indhold
Energistyrelsen inviterer til teknisk briefing om Basisfremskrivning 2020

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen inviterer til teknisk briefing om Basisfremskrivning 2020

Energistyrelsen offentliggør Basisfremskrivning 2020 i morgen, torsdag den 18. juni, og inviterer samtidig til en præsentation af analysens hovedresultater kl. 13.30.

Energistyrelsen offentliggør i morgen Basisfremskrivning 2020, der er en teknisk, faglig vurdering af, hvordan Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug og –produktion vil udvikle sig frem mod 2030 under fravær af nye tiltag. I den forbindelse inviterer Energistyrelsen pressen og andre interesserede til en teknisk briefing om rapporten, hvor der bliver mulighed for at få en præsentation af de nye hovedresultater og stille opklarende spørgsmål.

Arrangementet finder sted den 18. juni kl. 13.30 – 14.30 i Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København K. – i den store mødesal. Det er nødvendigt at tilmelde sig på forhånd, og deltagere skal henvende sig i receptionen.

Tilmelding

Som resultat af de nuværende corona retningslinjer vil der kun være plads til maksimalt 45 gæster i mødesalen. Interesserede bedes derfor sende en mail til Morten Christensen (moc@ens.dk), der vil administrere tilmeldingerne efter et ”først-til-mølle” princip – dog med prioritering af pressen. Hvis der er mange tilmeldinger, vil vi også prioritere én deltager fra hver institution. Deltagelse er gratis.

Det er også muligt at følge præsentationen via dette link, som skal tilgås fra Chrome, Firefox eller Safari:

https://my.videxio.com/meet/17163883

Kontakt

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25137846, e-mail: tfh@ens.dk eller

Specialkonsulent Morten Christensen, tlf: 3392 6858, e-mail: moc@ens.dk

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark