Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen.
Billede: Energistyrelsen.

Pressemeddelelse -

Erhvervspuljen åbner med milliarder til grøn omstilling af danske virksomheder

Et nyt tilskud skal sætte fart på den grønne omstilling af dansk erhvervsliv. Der er afsat 200 mio. kr. allerede i år – og virksomheder kan søge fra i dag.

Fra i dag kan virksomheder søge et nyt tilskud til projekter, der reducerer energiforbruget og sænker CO2-udledningen. I 2020 er der 200 mio. kr. i puljen, og frem mod 2029 er der afsat næsten 3,5 mia. kr. Pengene stammer fra Energiaftalen fra 2018 og sommerens Klimaaftale. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) glæder sig til, at de skal ud og virke i samfundet.

- Vi sætter allerede nu konkret handling bag sommerens klimaaftale med en målrettet pulje til erhvervslivet. Erhvervslivet spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling af samfundet, så vi når vores ambition om 70 procents reduktion af udledningen af CO2 i 2030, siger Dan Jørgensen.

Søg med det samme

Tilskuddet kan søges af privatejede produktions- handel- og servicevirksomheder. Det gives til projekter som f.eks. udskiftning af kedler med varmepumper, skift til LED-belysning og energioptimering af procesanlæg. Man skal søge med det samme for at nå at få penge i år, understreger ministeren.

- Vi har valgt at åbne puljen allerede i år for at få pengene ud at arbejde hurtigst muligt. På den måde kan vi både hjælpe virksomhederne med at skabe aktivitet midt i coronakrisen og samtidig sætte grøn retning på deres fremtid. Jeg ved, at masser af virksomheder brænder inde med gode grønne projekter, som bare mangler finansiering. Nu har de chancen, siger Dan Jørgensen.

DI: Energibesparelser bliver rentable

Det nye tilskud bliver godt modtaget af DI. Branchedirektør i DI Energi Troels Ranis udtaler:

- Vi deler regeringens klimaambitioner. For virksomhederne er det en klar fordel at reducere energiforbruget. Det giver lavere udgifter og dermed bedre konkurrenceevne. Men det koster penge at nå dertil. Det skal kunne betale sig for den enkelte virksomhed at investere i grøn omstilling – ellers sker det ikke. Det nye tilskud vil betyde, at en lang række projekter om at spare energi kan blive til virkelighed til fordel for virksomhederne, Danmark og klimaet.

Læs mere information om tilskuddet og guide til at søge på SparEnergi.dk/erhvervstilskud og på 

ens.dk/erhvervstilskud.

Fakta: Nyt klimatilskud til virksomheder

  • Et nyt erhvervstilskud skal fremme energibesparelser i danske virksomheder
  • Tilskuddet kan søges af privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder inkl. f.eks. landbrug, fiskeri, gartneri og skovbrug
  • Tilskuddet bidrager til energispareprojekter i virksomhederne og kan dække op til 50 % af en investering
  • Der er afsat 200 mio. kr. til tilskud i 2020 og knap 3,5 mia. kr. i alt fordelt i årlige puljer 2021-2029

Kilde: Energistyrelsen

Kontakt:

Klima-, energi- og forsyningsministeren: Presserådgiver Lasse Bendtsen, M:41723884, lasab@kefm.dk

DI: Troels Ranis: Presserådgiver Claus Kaae-Nielsen, tlf. 23 32 68 29, e-mail clkn@di.dk

Energistyrelsen: Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Information om puljen fås via tlf: 51674301, e-mail: erhvervstilskud@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark