Gå til indhold
Billede: Unsplash
Billede: Unsplash

Pressemeddelelse -

EUDP uddeler 265 mio. kroner til ny energiteknologi

En grøn ammoniakfabrik, SkyClean-teknologi fra Stiesdal og 26 andre projekter har netop modtaget støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).


28 ud af 100. Så mange ansøgere til EUDP fik støtte, da programmets bestyrelse i midten af juni besluttede, hvilke nye projekter der skal sættes i gang med midler til grøn innovation.

EUDP, der siden 2007 har støttet mere end 1000 energiteknologiske projekter, har i juni 2021 valgt at støtte nye projekter med i alt 265 mio. kroner. Støttemodtagerne er blandt andet små, mellemstore og store virksomheder, startups og universiteter.

Grøn ammoniak

Et historisk stort projekt rent beløbsmæssigt er REDDAP-projektet, der er støttet med 81 mio. kroner. Her vil Skovgaard Invest, Vestas og Haldor Topsøe bygge et Power-to-X-anlæg, der fra 2023 vil kunne producere 5000 tons grøn ammoniak om året baseret på vedvarende energi.

Vi er meget tilfredse med, at EUDP anerkender projektet som helt centralt i forhold til at udvikle og demonstrere ny, dansk energiteknologi inden for power-to-X. Tildelingen af midler fra EUDP er afgørende for, at vi kan gå videre med projektet. Vores projekt viser, at vi i Danmark har stærke virksomheder i alle led af Power-to-X-værdikæden og vil sætte Danmark på verdenskortet som en af verdens førende nationer på området. Samtidig demonstrerer projektet, at vi er godt på vej til at kunne gøre det omkostningseffektivt. Anlægget designes, så det er klar til opskalering og kan fungere som pejlemærke for kommende projekter, hvor man via elektrolyse vil omdanne grøn strøm fra vindmøller og solceller til bæredygtige brændstoffer,” siger Kim Grøn Knudsen, chef for strategi og innovative løsninger hos Haldor Topsøe.

Ammoniakken fra projektet kan i flydende form anvendes som bæredygtigt brændstof, fx i skibstrafikken. Den årlige produktion vil spare klimaet for 8.200 tons CO2.

Farvede facader

I UnitSun-projektet har facadeentreprenøren HSHansen a/s fået støtte til at udvikle en ny teknologi til præfabrikerede solceller til bygningsfacader. Projektet bliver til i samarbejde med MG Solar og DTU Fotonik og løber over to år.

Løsningen, som vi udvikler i projektet, gør, at man fremover vil kunne fabrikere facader med integrerede solceller på fabrikken frem for på selve byggepladsen. Det er en ny og meget billigere løsning end de aktuelle tilbud i markedet. Vi ser også på æstetikken, så HSHansen kan skabe farvede solcellefacader, som mange efterspørger lige nu. For os som forskere er det her interessant, da foregangscasen med HSHansen forhåbentligt kan være med til at positionere HSHansen og Danmark stærkt i det internationale marked for solcellefacader – også til gavn for underleverandører. Desuden tillader projektet, at vi kan levere viden til mange andre virksomheder med interesse for området,” siger Peter Behrensdorff Poulsen, leder af det anvendte solcelleforskningsteam ved DTU Fotonik.

Projektet er støttet med 4,6 mio. kroner.

SkyClean

Et tredje projekt, der har modtaget tilsagn om støtte, er SkyClean. Her vil virksomheden Stiesdal sammen med DTU, Haldor Topsøe, Ørsted og Energy Cluster Denmark bruge pyrolyseteknologi og restprodukter fra landbruget som halm, gylle og dybstrøelse til både at danne klimaneutralt flybrændstof og til at binde kulstof i jorden.

Et tilskud som det her er med til at accelerere vores arbejde med et fuldskalaanlæg inden for SkyClean-teknologien – og netop tempoet er afgørende, da tid er det, vi ikke har nok af i klimakampen. Jeg har arbejdet med teknologien i mere end ti år, så det er positivt, at vi nu kan demonstrere en rigtig god løsning til gavn for industrien og landbruget, som vi håber på at forsyne med kommercielle anlæg fra 2023,” siger Henrik Stiesdal, direktør i Stiesdal A/S.

Eksperter fra DTU og Aarhus Universitet anslår, at SkyClean-teknologien kan halvere landbrugets udledninger af klimagasser. Projektet er støttet med 23 mio. kroner.

Bedre batterier

EUDP har også valgt at støtte den danske virksomhed Biomodics, der vil udvikle såkaldte elektrolytformuleringer, der kan forbedre litium-ion-batterier. Teknologien vil blandt andet øge sikkerheden i elbiler.

Vores kemi løser flere af de ulemper, der fortsat er i den spirende industri for batteribiler. Et stort problem er fx faren for eksplosioner på grund af de høje temperaturer, der er i spil. Den risiko minimerer vores kemiske opskrift på en elektrolyt – samtidig med at den også tillader flere opladninger. For os er støtten fra EUDP til projektet et skridt over det første dørtrin mod, at vi for alvor etablerer os i det tidlige batterimarked. I projektet får vi både viden fra forskere fra danske og udenlandske universiteter og direkte adgang til en af de helt store aktører på det tyske marked for batterier. Projektet er med andre ord en mulighed for, at vi på en gang kan udvikle vores produkt og få adgang til nye markeder,” siger Peter Thomsen, direktør i Biomodics.

Med i projektet, der er støttet med 11 mio. kroner, er også Custom Cells Itzehoe Gmbh, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Uppsala Universitet.

Nye muligheder for at få EUDP-støtte

Det er nu muligt at søge om støtte gennem EUDP igen. Frist for ansøgere er den 3. september 2021. Læs mere på www.eudp.dk

Kontakt

  • Claus Meineche, sekretariatschef, +45 3392 7793, clme@ens.dk
  • Jonas Nørholm Larsen, fuldmægtig, +45 33 92 74 05, jnln@ens.dk

Fakta

Fordeling af midler på EUDP’s fokusområder (kroner)

  • Tung transport og Power-to-X i stor skala: 109.432.193
  • Energieffektivisering: 59.085.747
  • Mere grøn el – og til flere formål: 48.965.329
  • CO2-fangst og –lagring og udnyttelse: 23.250.154
  • Fleksibel el-anvendelse og netudbygning og digitalisering: 10.465.027
  • IEA: 7.076.989
  • Andet: 6.869.267

I alt: 265.144.706

Se liste over samtlige støttede EUDP-projekter i denne ansøgningsrunde

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark