Gå til indhold
Flere danskere har adgang til hurtigt bredbånd

Pressemeddelelse -

Flere danskere har adgang til hurtigt bredbånd

Der er godt gang i bredbåndsudrulningen i Danmark, hvor stadigt flere danskere får adgang til højhastighedsbredbånd. Samlet set har 94 procent af boliger og virksomheder i Danmark nu adgang til høje bredbåndshastigheder på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Det viser Energistyrelsens bredbåndskortlægning 2020.


I den seneste tid har mange danskere arbejdet hjemmefra. Adgangen til en god bredbåndsforbindelse i hjemmet har derfor været en nødvendighed. Energistyrelsens bredbåndskortlægning viser, at langt de fleste dansker har kunnet arbejde fra hjemmekontoret med ro i maven, da bredbåndsdækningen i Danmark fortsat bliver bedre. Samlet set har 94 procent af boliger og virksomheder i Danmark nu adgang til høje bredbåndshastigheder på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, hvilket er en stigning på 1 procentpoint siden 2019. I flere kommuner er der noget, som kan betegnes som fuld dækning, hvor over 99 pct. af kommunens boliger og virksomheder har adgang til de pågældende hastigheder.

Udviklingen glæder kontorchef i Energistyrelsen Signe Schmidt:

”Vi ser nu, at flere kommuner er så godt som fuldt dækket med høje hastigheder, hvor 97-98 pct. af boliger og virksomheder har bredbåndsdækning med hastigheder, som overstiger 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.”

 

Billedtekst: De ti kommuner, som alle har tæt på fuld dækning (over 99 pct.) med hastigheder på 100/30 Mbit/s - Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Hvidovre, Kolding, Læsø, Skanderborg, Solrød, Varde og Vejen.

Fart på fiberudrulningen

De seneste år har flere teleselskaber udmeldt omfattende planer om udrulning af særligt fiberbredbånd til danskerne. Planerne afspejler sig i den årlige bredbåndskortlægning, som viser, at der er sket en betydelig fiberudrulning i stort set hele Danmark det seneste år. Det bidrager til, at stadig flere danskere er sikret adgang til hurtigt bredbånd. Andelen af boliger og virksomheder, der er dækket af fibernet, er således steget fra 68 pct. i 2019 til 72. pct. i 2020 på landsplan.

Det er de andelsejede fiberselskaber og de kommercielle udbydere, der står for udrulningen af fibernet. Og udrulningen af fibernet forventes at fortsætte i de kommende år. Teleselskabernes samlede investeringer er således steget med hele 23 pct. (ca. 1,5 mia. kr.) fra 2018 til 2019. Investeringsudviklingen illustrerer den øgede konkurrence blandt selskaberne om at udrulle fiberinfrastruktur i Danmark.

Bedre dækning i sommerhusområder

Det er ikke kun boliger og virksomheder, som nyder gavn af bredbåndsudrulningen. Sommerhusejere nyder også gavn af bredbåndsudrulningen. I perioden 2017 til 2020 er andelen af sommerhuse med adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload steget fra 52 til 73 pct.

”Den seneste tid, hvor mange danskere har arbejdet hjemmefra, har med al tydelighed vist, hvor vigtigt det er at have adgang til en god bredbåndsforbindelse. Derfor er det også glædeligt, at stadigt flere sommerhuse har adgang til en hurtig bredbåndsforbindelse, som gør det muligt for danskere at tage i sommerhus og fortsat passe deres arbejde.” slutter Signe Schmidt.

Bredbåndskortlægningen på Tjekditnet.dk

På Energistyrelsen hjemmeside, Tjekditnet.dk, er det muligt at finde alle resultater fra bredbåndskortlægningen 2020 – både nationalt, lokalt samt på adresseniveau. Forbrugere kan finde navne på de teleselskaber, som udbyder bredbånd på hjemmeadressen – og virksomheder og andre interesserede tilbydes adgang til mange interessante data om bredbåndsdækningen.

Kontakt

Fuldmægtig Katrine Wulff – kwu@ens.dk, tlf.: 3392 7511.
Specialkonsulent Hans Teglhus Møller – htm@ens.dk, tlf.: 3392 7585.

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark