Gå til indhold
Historisk lave tilbud i udbud af støtte til solceller

Pressemeddelelse -

Historisk lave tilbud i udbud af støtte til solceller

Energistyrelsens udbud af støtte til solceller blev vundet af tilbud om et tillæg til markedsprisen på kun 12,89 øre/kWh. Udbuddet viser dermed, at elektricitet fra solceller i Danmark nu er konkurrencedygtig med de billigste kilder til vedvarende energi.

Fristen for at afgive tilbud i Energistyrelsens udbud af pristillæg til solcelleanlæg udløb den 8. december kl. 16.

Ved udløbet af fristen havde Energistyrelsen modtaget 36 tilbud på i alt 79,45 MW. De 9 tilbud, der har vundet i udbuddet, tilbød at opføre solcelleanlæg med et fast pristillæg på 12,89 øre/kWh i 20 år.

De tre selskaber, der hver afgav vindende tilbud på 3 anlæg à 2,4 MW, er P&B Solpark Danmark 8 K/S, P&B Solpark Danmark 9 K/S og P&B Solpark Danmark 11 K/S. Selskaberne er ejet af Danske Solmarker A/S.

De vindende tilbud omfatter en samlet kapacitet på 21,6 MW. Den samlede støtteudgift ser dermed ud til at blive ca. 2,8 mio. kr. årligt, når anlæggene er etableret, hvilket er væsentligt under de 8 mio. kr. årligt, der blev forventet, da lovhjemlen til udbuddet blev vedtaget.

Udbuddet var åbent for projekter i Tyskland op til 2,4 MW, men der blev ikke afgivet tilbud vedrørende solcelleanlæg i Tyskland.

Kontrakterne med vinderne forventes underskrevet inden jul. Resultatet er endeligt, når kontrakterne er indgået.

Baggrund

  • Solcelleudbuddet udgør den midlertidige PSO-løsning for årene 2015 og 2016.
  • Danmark og Tyskland indgik i juli 2016 en samarbejdsaftale om gensidig åbning af solcelleudbud. Solcelleudbuddet, der delvist har været åbent for anlæg i Tyskland, udgør den danske del af denne aftale, mens det tyske Bundesnetzagentur har afholdt et tysk udbud, som var åbent for anlæg i Danmark.
  • Samarbejdsaftalen medfører, at solcelleprojekter i Tyskland har kunnet deltage i den åbne del af det danske udbud i konkurrence med solcelleprojekter i Danmark, mens solcelleprojekter i Danmark kunne deltage i hele det åbne tyske udbud, i konkurrence med solcelleprojekter i Tyskland.
  • Det var danske solcelleprojekter, der vandt hele det åbne tyske udbud på i alt 50 MW.

Kontakt:

Specialkonsulent Rasmus Zink Sørensen, tlf: 33 92 67 82, e-mail:rzs@ens.dk

Fuldmægtig Dijana Dmitruk, tlf: 33 92 66 37, e-mail:ddm@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25137846, e-mail: tfh@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er 360 beskæftiget i Energistyrelsen.


Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark