Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pressemeddelelse -

I dag starter auktionen over fem frekvensbånd til mobilkommunikation

Energistyrelsen starter i dag auktionen over fem forskellige frekvensbånd. Deltagerne i auktionen er TDC Net A/S, Hi3G Denmark ApS og TT-Netværket P/S (Telia og Telenors fælles infrastrukturselskab). Selvom tilladelserne er teknologineutrale, vurderes auktionen at få stor betydning for teleselskabernes udrulning af 5G-net.

Energistyrelsen afholder i dag den første og anden fase af frekvensauktionen, hvor TDC Net A/S, Hi3G Denmark ApS og TT-Netværket P/S, der er Telia og Telenors fælles infrastrukturselskab, kan byde på frekvenser i de 5 frekvensbånd: 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3,5 GHz og 26 GHz.

Dækningskrav til 2100 MHz og 3,5 GHz-frekvensbåndene

I auktionen stilles der et dækningskrav i 2100 MHz-frekvensbåndet, der skal sikre bedre dækning i nogle områder, hvor der er i dag opleves dårlig mobildækning. Dækningskravet skal dermed forbedre oplevelsen generelt for de borgere, der bor, arbejder og færdes i områderne, herunder også for turister.

Derudover stilles også et dækningskrav i 3,5 GHz-frekvensbåndet. 3,5 GHz-frekvensbåndet er blevet identificeret af EU som et af pionerbåndene til udrulning af 5G i Europa. Med dækningskravet bliver vinderne forpligtet til at udrulle tjenester hurtigere og bredere i Danmark, end markedet vil gøre af sig selv. Energistyrelsen har tidligere udstedt midlertidige tilladelser i 3,5 GHz-frekvensbåndet til forsøg med 5G.

Processen for auktionen

Auktionen består af fem budfaser. Det vides ikke på forhånd, hvor længe auktionen varer, da dette afhænger af deltagernes efterspørgsel. Så snart resultatet kendes, vil Energistyrelsen offentliggøre dette i en pressemeddelelse.

  • Første auktionsfase (11. marts): Fordeling af frekvenser med dækningskrav. Her tildeles frekvenser i 2100 MHz- og 3,5 GHz-frekvensbåndet.
  • Anden auktionsfase (11. marts): Fordeling af dækningsområder i 2100 MHz-dækningskravet.
  • Tredje auktionsfase (opstart 22. marts): Hovedfase for tildeling af frekvenser, hvor alle resterende frekvenser tildeles - undtagen dele af 26 GHz-frekvensbåndet.
  • Fjerde auktionsfase (startdato kendes ikke): Resten af 26 GHz-frekvensbåndet tildeles.
  • Femte auktionsfase (startdato kendes ikke): Tildelingsfase, hvor budgiverne byder på og tildeles specifikke placeringer i de respektive frekvensbånd.

Baggrund

Klima- energi- og forsyningsministeren besluttede den 22. december 2020 rammerne for, hvordan frekvenser i fem forskellige frekvensbånd skal udbydes på auktion. Det drejer sig om tilladelser i 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-, 3,5 GHz og 26 GHz-frekvensbåndene. Den 26. februar 2021 offentligjorde Energistyrelsen, at deltagerne i auktionen er mobilselskaberne TDC Net A/S, Hi3G Denmark ApS og TT-Netværket P/S.

Tilladelserne er teknologineutrale og kan derfor bruges til de teknologier, de kommende tilladelsesindehavere ønsker. De pågældende frekvensbånd forventes blandt andet brugt til 4G og 5G. Der er knyttet dækningskrav til nogle af frekvenserne (2100 MHz- og 3,5 GHz-frekvensbåndene), ligesom der i dele af 3,5 GHz-frekvensbåndet er tilknyttet en udlejningsforpligtelse til private net.

Læs mere om de tekniske vilkår for frekvenserne i Informationsmemorandum’et på ens.dk.

Kontakt

Matias Find, Energistyrelsens center for tele, tlf: 33 92 67 90, e-mail: mfi@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark