Gå til indhold
Nogle støtteordninger for vedvarende energi sættes midlertidigt i bero

Pressemeddelelse -

Nogle støtteordninger for vedvarende energi sættes midlertidigt i bero

EU-Kommissionens godkendelse af en række støtteordninger for solcelleanlæg, husstandsmøller og andre VE-teknologier udløber ved årsskiftet. For at undgå, at der udbetales ulovlig statsstøtte, sættes sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte fra ordningerne midlertidigt i bero pr. 1. januar 2017.

Energi-, forsynings- og klimaministeren har i dag fremsat et lovforslag, som betyder, at sagsbehandlingen af visse støtteordninger for vedvarende energi kan blive sat midlertidigt i bero efter den 31. december 2016. Ejere af anlæg, der er nettilsluttet inden udgangen af 2016, og som modtager støtte, vil ikke blive berørt af lovforslaget. Det samme gælder anlæg, der er omfattet af nettoafregningsordningen.

Hvilke anlægstyper berøres?

Lovforslaget berører ejere, som ønsker støtte til solcelleanlæg, husstandsvindmøller og andre VE-teknologier, herunder bl.a. bølgekraft, små biogasanlæg samt små biomasse­anlæg op til og med 6 kW.

Ejere af et af ovennævnte anlæg, der vil have sikkerhed for at komme i betragtning til pristillæg, skal senest den 31. december 2016 have nettilsluttet anlægget og have modtaget en godkendelse af pristillæg fra Energinet.dk. Anlæg, der nettilsluttes efter 31. december 2016, vil skulle afvente Europa-Kommissionens fornyede behandling af statsstøtteordningerne.

Energistyrelsen vil snarest muligt lægge yderligere information ud på www.ens.dk, der præciserer, hvilke anlæg, der berøres af ændringerne. Energinet.dk vil ligeledes lægge yderligere information ud på deres hjemmeside om sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger i lyset af lovforslaget.

Kommissionens godkendelse udløber ved årsskiftet

Europa-Kommissionen har kun statsstøttegodkendt støtteordningerne til disse anlæg frem til udgangen af 2016. For at undgå udbetaling af ulovlig statsstøtte er det derfor nødvendigt at sætte ordningerne midlertidigt i bero, indtil der er opnået en ny godkendelse fra Europa-Kommissionen.

Energistyrelsen vil søge at få Europa-Kommissionens godkendelse til, at disse støtteordninger og overgangsregler også gælder efter 2016.

Kontakt:

Kontorchef Marie Louise Hede, Energistyrelsen, mobil: 2087 4895, e-mail: mlhe@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.


Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark