Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen
Billede: Energistyrelsen

Pressemeddelelse -

Nu går forundersøgelserne for energiøen og havvind i Nordsøen i gang

Energistyrelsen har den 28. april 2021 givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for energiøen og de kommende havvindmølleparker i Nordsøen. Tilladelsen gælder fra 1. maj 2021 til 31. december 2023. Når havvindmølleparkerne står færdig, vil de have en kapacitet på 3GW.


Forundersøgelsestilladelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre energiøen eller havvindmølleparker i områder, men tilladelsen giver Energinet ret til at indsamle relevante geofysiske, geotekniske og miljømæssige oplysninger om forundersøgelsesområdet på havet.

På baggrund af tilladelsen vil Energinet skibe i Nordsøen for at undersøge og opmåle havbunden i forundersøgelsesområdet, hvor energiøen og havvindmølleparken, kan placeres. Samtidig miljøundersøger Energinet også forundersøgelsesområdet.

Forundersøgelserne bidrager til den strategiske miljøvurdering (SMV) af energiøen og havvindmølleparker samt til, at energiøen kan etableres med mindst mulig risiko for vinderen af kommende udbud af havvind og ø. Denne risikominimering forventes at give lavere budpriser. Udbuddets vinder kan også bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet.

Senere vil Energistyrelsen igangsætte den strategiske miljøvurdering (SMV) af energiøen og havvindmølleparkerne.

Forundersøgelsestilladelse for området for energiø og havvind i Nordsøen

Læs mere om Danmarks energiøer på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Chefkonsulent Ditte Mikkelsen, demn@ens.dk, 33 92 68 08

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark