Gå til indhold
Figur: Forundersøgelsesområdet.
Figur: Forundersøgelsesområdet.

Pressemeddelelse -

Nu går forundersøgelserne for havvind ved energiøen Bornholm gang

Energistyrelsen har den 21. juni 2021 givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for energiøen og de kommende havvindmølleparker i Østersøen. Tilladelsen gælder fra 21. juni 2021 til 31. december 2023. Når havvindmølleparkerne står færdig, vil de have en kapacitet på 2 GW.

Forundersøgelsestilladelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre havvindmøllerparker i områderne, men tilladelsen giver Energinet ret til at indsamle relevante oplysninger om forundersøgelsesområdet på havet.

På baggrund af tilladelsen vil Energinet sende skibe i Østersøen for at undersøge og opmåle havbunden i forundersøgelsesområderne, hvor de to havvindmølleparker, kan placeres. Samtidig miljøundersøger Energinet også forundersøgelsesområdet, hvor der bl.a. foretages undersøgelser af dyrelivet. De to havvindmølleparker skal kobles til en energiø på Bornholm. Forundersøgelser omfatter ikke denne del af projektet, og forundersøgelserne på land vil skulle udføres senere.

Der vil dog blive lave en samlet strategisk miljøvurdering (SMV) af energiøen og havvindmølleparker, som forundersøgelserne vil kunne bidrage til. Samtidig vil forundersøgelserne også bidrage til, at havvindmølleparkerne kan etableres med mindst mulig risiko for vinderen af udbuddet. Denne risikominimering forventes at give lavere budpriser. Udbuddets vinder kan også bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet.

Senere på året vil Energistyrelsen igangsætte den strategiske miljøvurdering (SMV) af energiøen på Bornholm og havvindmølleparkerne, og der forventes en høringsproces ultimo 2021/primo 2022.

Yderligere information:

Læs yderligere information om de danske energiøer på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Fuldmægtig, Susannah Keller Finn, tlf. +45 33 95 09 12

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark