Gå til indhold
Illustration: Energistyrelsen
Illustration: Energistyrelsen

Pressemeddelelse -

Ny fremskrivning: Langt de fleste danskere forventes at få adgang til hurtigt bredbånd via markedsudrulning

I Danmark er der godt gang i udrulningen af hurtigt bredbånd til de danske hjem, og den udvikling ventes at fortsætte over de kommende år. I midt 2020’erne forventes det, at 99 pct. af alle boliger og virksomheder vil have adgang til høje bredbåndshastigheder. Det viser dette års opdaterede fremskrivning af den såkaldte restgruppe.

Det seneste år har mange danskere arbejdet hjemmefra, og børn er blevet hjemmeskolet. Adgangen til en god og hurtig bredbåndsforbindelse for hele familien har derfor været en nødvendighed i mange hjem. Hos langt de fleste er der heldigvis adgang til hurtigt bredbånd, og bredbåndsdækningen i Danmark ventes i de kommende år at blive endnu bedre, viser en ny fremskrivning fra Energistyrelsen.

Et fald i den forventede restgruppe

Dette års fremskrivning af den såkaldte restgruppe af danske boliger og virksomheder, der ikke forventes at få adgang til mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, viser, at restgruppen falder fra ca. 6 pct. i 2020 til ca. 1 pct. i midten af 2020’erne.

Den forventede udvikling med hurtigt bredbånd til endnu flere danskere i de kommende år glæder kontorchef i Energistyrelsen, Birgitta Bundgaard.

”Det er glædeligt, at endnu flere danskere end forventet ser ud til at få adgang til hurtigt bredbånd i de kommende år. At vi også i fremtiden vil have en digital infrastruktur i verdensklasse skyldes i høj grad, at vi har en række særdeles ambitiøse selskaber, som investerer massivt i udrulningen af bredbånd til gavn for danskerne”, siger Birgitta Bundgaard.

Stadig regionale forskelle i bredbåndsudrulningen

Den nye fremskrivning bekræfter, at restgruppen forventes at blive stort set elimineret i Region Nordjylland i de kommende år frem mod midten af 2020’erne, mens Region Hovedstaden omvendt forventes at være den region med flest adresser i restgruppen.

Tabel 1: Fremskrivning af restgruppen på regionalt niveau  

Region Antal adresser Andel af den forventede restgruppe
Region Nordjylland Ca. 100-200 Ca. <1%
Region Midtjylland Ca. 3.900-4.000 Ca. 16%
Region Syddanmark Ca. 5.000-6.000 Ca. 23%
Region Sjælland Ca. 5.500-5.800 Ca. 24%
Region Hovedstaden Ca. 7.500-10.000 Ca. 36%
I alt Ca. 22.000-26.000 100%

Som det fremgår af tabellen ovenfor, vil den samlede estimerede restgruppe være på mellem 22.000-26.000 bolig- og virksomhedsadresser i midten af 2020’erne. Der er tale om et fald på ca. 4.000-5.000 adresser i den estimerede restgruppe sammenlignet med fremskrivningen sidste år. Det skyldes blandt andet, at teleselskaberne forventer, at udrulningen af hurtigt bredbånd vil nå stadig længere ud i landet og forsyne flere danskere med hurtigt bredbånd. Forventningen til bredbåndsudrulningen ser altså ikke ud til at være påvirket af et år med COVID-19.

”Jeg er glad for, at COVID-19 ikke lader til at have haft en negativ påvirkning på udrulningen af hurtigt bredbånd. Tværtimod hører vi fra teleselskaberne, at efterspørgslen efter hurtigt bredbånd har været stigende det sidste år. Det understreger bare, at adgangen til stabilt og hurtigt internet er afgørende for, at landet kan fungere, hvilket er blevet endnu tydeligere det seneste år, hvor mange har arbejdet hjemmefra eller modtaget digital fjernundervisning”, siger kontorchef Birgitta Bundgaard.

Fremskrivningen er et udtryk for selskabernes forventninger

Energistyrelsens fremskrivning af restgruppen er udarbejdet på baggrund af en omfattende dialog med 12 selskaber, som geografisk dækker stort set hele landet. Det er både selskaber, som udruller fastnet bredbånd og selskaber, som udruller mobilt bredbånd. Selskaberne er kommet med deres forventninger til udrulningen, som har dannet det primære grundlag for estimaterne i fremskrivningen.

Hent ’Fremskrivning af restgruppen 2021’.

Kontakt:

Fuldmægtig Jakob Holm Hansen, jbhh@ens.dk, telefon 33927909

Fuldmægtig Laura Møller Nielsen, lmnn@ens.dk, telefon 33950822

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark