Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen
Billede: Energistyrelsen

Pressemeddelelse -

Ny rapport: 2021 var rekordår for grøn energistøtte

I 2021 lød startskuddet for en lang række nye innovative energiprojekter, da de modtog tilsagn om støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. I en ny rapport kan man læse nærmere om de nyskabende grønne projekter, samt hvordan støtten fordelte sig i 2021 – et år, hvor der var ekstraordinær stor interesse i programmet.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har netop offentliggjort sin årsberetning for 2021 – og det var et år, hvor programmet satte flere nye rekorder. Programmet, der støtter udvikling og demonstration af nye grønne energiteknologier, modtog nemlig hele 236 ansøgninger – det højeste antal i programmets historie. Den samlede værdi af ansøgningerne var ligeledes historisk høj i 2021, hvor der sammenlagt blev søgt om 2,1 mia. kroner. i støtte. Når egenfinansiering fra projektansøgerne medregnes var der i alt projektansøgninger for knap 4 mia. kroner.

I kraft af flere særpuljer kunne EUDP’s bestyrelse give tilsagn om støtte til 86 af disse projekter med i alt 753 mio. kroner. EUDP-puljen på 520 mio. kroner har i 2021 nemlig haft følgeskab af hele fire særpuljer til udvikling og demonstration af Power-to-X, maritim transport, CO2-lagring i Nordsøen samt grøn procesenergi.

Ekstraordinært fokus på CO2

Projekternes fokusområder spænder vidt – men særligt ét fokus fylder meget i 2021. Året har nemlig i høj grad været præget af den store politiske bevågenhed på reduktion af CO2-udledning til atmosfæren.

Det forventes, at CO2-fangst, -udnyttelse og -lagring bliver nøgleteknologier i nedbringelse af CO2-emissionerne, og området har i 2021 modtaget ekstraordinær stor støtte af EUDP. I alt blev godt 256 mio. kroner tildelt projekter med fokus på fangst, udnyttelse og lagring af CO2– svarende til ca. en tredjedel af den bevilligede støtte.

Figur: Sum af tilsagnsbeløb for 2021 fordelt på fokusområder.

EUDP’s bestyrelsesformand, Anne Grete Holmsgaard, udtaler om teknologierne for CO2-fangst, -udnyttelse og -lagring:

Man kan egentlig godt betragte disse teknologier som en form for nødbremser, men så sandelig også nødbremser, vi har behov for, hvis vi skal nå det ambitiøse 2030 mål og målet om klimaneutralitet i 2050. For os i EUDP er det derfor vigtigt, at vi også støtter den videre udvikling af disse typer af teknologier.

Man kan i årsberetningen blandt andet læse om CO2-lagringsprojektet Project Greensand, der beløbsmæssigt bliver det største projekt støttet af EUDP historisk set, samt om projektet SkyClean, der både kan reducere landbrugets klimaaftryk og producere klimaneutralt flybrændstof.

Stor diversitet i grøn energi

Ud over projekter med fokus på CO2-fangst, -udnyttelse og -lagring er det især projekter med fokus på grøn el og på Power-to-X, der har modtaget en stor del af årets støtte. Men også mange andre forskelligartede projekter bliver hjulpet på vej af EUDP.

Det er især større virksomheder, der modtager en stor del støtten, mens universiteter får den største andel støttetilsagn. Desuden viser det sig, at tilsagnene i høj grad er centreret omkring de større byer, men at der er projektdeltagere i mange dele af landet.

EUDP har igen i 2021 også støttet den danske deltagelse i en række internationale samarbejder om grøn energi og har således været med til at søsætte en lang række innovative projekter, der efter EUDP’s vurdering vil vise sig vigtige for den grønne omstilling både i Danmark og internationalt. Blandt de støttede internationale samarbejder findes projekter omhandlende grøn digitalisering, et projekt inden for den maritime transportsektor og – igen – projekter omhandlende nye teknologier inden for CO2-fangst, -udnyttelse og -lagring.

Du kan læse mere om EUDP’s virke og de spændende projekter i den nye årsberetning, som kan findes på: https://www.eudp.dk/aarsberetninger.

Om EUDP

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram støtter hvert år virksomheder og universiteters arbejde med demonstration af nye, grønne energiteknologier. Det sker i en række perspektivrige projekter, der alle understøtter Danmarks målsætning om 70 % CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Siden etableringen i 2007 har EUDP støttet 1133 innovative projekter med over 5,7 mia. kroner. Formålet er at bidrage med at fastholde en høj forsyningssikkerhed og reduktion i CO₂-udledningen – en indsats der går hånd i hånd med øget vækst og beskæftigelse i Danmark.

Kontakt

Claus Meineche, sekretariatschef for EUDP, +45 33 92 77 93, clme@ens.dk

Amanda Videbæk Laasholdt, kommunikationsansvarlig, +45 33 95 09 71, amlt@ens.dk

  Emner

  Kategorier


  Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

  Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

  Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

  Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

  Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

  Kontakt

  Ture Falbe-Hansen

  Ture Falbe-Hansen

  Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
  Laura Andersen

  Laura Andersen

  Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

  Velkommen til Energistyrelsen!

  Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

  Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

  Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

  Energistyrelsen
  Carsten Niebuhrs Gade 43
  1577 København V
  Danmark