Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pressemeddelelse -

Solceller og vindmøller i konkurrence om ny støtte

Energistyrelsen indkalder i dag tilbud i dette års teknologineutrale udbud, hvor solceller, landvindmøller og åben dør-havvindmøller kan konkurrere om støtte. Fristen for at afgive tilbud er 27. november 2019.

Energistyrelsen gennemførte sidste år det første teknologineutrale udbud, hvor solceller og vindmøller konkurrerede om den laveste støttepris. Udbuddet var en nyskabelse, der sikrede en udbygning af vedvarende energi i Danmark til historisk lave priser.

Det vægtede gennemsnit af de vindende pristillæg i sidste års udbud var 2,27 øre/kWh, hvilket var hele 6 gange lavere end pristillægget i den tidligere gældende støtteordning (25-øren). Der blev indgået kontrakt om pristillæg vedrørende 3 landvindprojekter og 3 solcelleprojekter, som samlet svarer til en udbygning på ca. 200 MW landvindækvivalenter.

258 millioner kroner i årets udbud

Det er besluttet at afsætte 258 mio. kr. (2019-priser) til det teknologineutrale udbud i 2019. Der har tidligere været afsat 597 mio. kr. (2019-priser) til udbuddet i 2019, og der vil således blive frigivet 339 mio. kr. til andre formål indenfor grøn omstilling. Hvor budloftet i 2018 var 13 øre/kWh, anvendes denne gang et budloft på 6 øre/kWh.

Læs Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets pressemeddelelse: "Rekordlave støttesatser til vedvarende energi frigør midler til klimaindsatser".

Støtten gives som et fast pristillæg oven i elprisen i 20 år. Da det er teknologineutralt udbud vides det ikke på forhånd, hvilken teknologi der vil få tildelt kontrakt om pristillæg.

Tilbud på pristillæg skal afgives via udbudsportalen senest 27. november 2019, kl. 12:00.

Se udbudsmaterialet for det teknologineutrale udbud på udbudsportalen.

Læs mere om Teknologineutrale udbud 2018-2019 på www.ens.dk/vindogsoludbud.

Fakta om det teknologineutrale udbud:

Der er afsat 258 mio. kr. (2019-priser) til udbud i 2019 svarende til budgettet for udbuddet i 2018. Støtten gives som et fast pristillæg oven i elprisen i 20 år.

Der er fastsat et budloft på 6,00 øre/kWh. Projekter skal være langt i projektudviklingen og nettilsluttes inden hhv. 2 eller 4 år fra indgåelse af pristillægskontrakt med Energistyrelsen afhængig af, om der er tale om en teknologi på land eller på havet.

Udbuddet er godkendt af Europa-Kommissionen efter retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020.

Den daværende regering og Dansk Folkeparti indgik den 26. september 2017 en aftale om at lade solceller og vindmøller byde ind i teknologineutrale udbud i 2018 og 2019, hvor der konkurreres om at levere mest grøn strøm for pengene.

Kontakt:

Sobia Waheed, tlf: 3392 6636, e-mail: sow@ens.dk

Emil Axelsen, tlf: 3392 7701, e-mail: eax@ens.dk

Related links

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark