Gå til indhold
Illustration: Energistyrelsen
Illustration: Energistyrelsen

Pressemeddelelse -

Stor interesse for at bygge Thor Havvindmøllepark

Energistyrelsen har prækvalificeret i alt seks konsortier og selskaber til at deltage i udbuddet af Danmarks hidtil største havmøllepark, Thor Havvindmøllepark, på minimum 800-1000 MW.

Der bliver konkurrence om at opføre Danmarks hidtil største havmøllepark, som skal ligge i Nordsøen ud fra kysten ved Thorsminde. Energistyrelsen modtog senest 1. december 2020 i alt seks ansøgninger fra et bredt felt af konsortier og selskaber, som ønsker at byde på opgaven med at bygge Thor Havvindmøllepark. Alle seks konsortier og selskaber lever op til de fastsatte kriterier for finansiel og teknisk kapacitet, og styrelsen har prækvalificeret dem alle.

”Det er et stærkt felt, som har søgt om at blive prækvalificeret til at byde på Thor havvindmøllepark. Det bekræfter, at Danmark fortsat er et attraktivt land, når det kommer til investeringer i havvind, og den store interesse er samtidig helt afgørende for en omkostningseffektiv grøn omstilling” siger vicedirektør i Energistyrelsen Janni Torp Kjærgaard.

De prækvalificerede tilbudsgivere er (i alfabetisk orden):

 1. SSE Renewables Offshore Windfarm Holdings Limited og Thor OFW K/S (ejet af Copenhagen Infrastructure IV Thor OFW ApS og Andel Holding A/S), som har ansøgt på vegne af et endnu ikke etableret selskab.
 2. Swan Wind P/S (ultimativt ejet af Eneco Wind B.V. og European Energy A/S).
 3. Thor Wind Farm I/S (interessenterne i selskabet er RWE Wind Holding A/S, RWE Renewables Denmark A/S og RWE Offshore Wind A/S).
 4. Total Renewables S.A.S og Iberdrola Renovables Internacional S.A.U på vegne af et endnu ikke etableret datterselskab.
 5. Vattenfall Vindkraft A/S på vegne af et endnu ikke etableret partnerselskab.
 6. Ørsted Wind Power A/S.

Energistyrelsen gennemfører udbuddet i løbet af 2021. Afgørelsen af vinderen af udbuddet forventes offentliggjort ultimo 2021.

Fakta om Thor

 • Thor Havvindmølle park bliver Danmarks hidtil største og skal ligge i Nordsøen minimum 20 km fra kysten. Det er den første af de tre havvindmølleparker, der blev besluttet i Energiaftalen fra 2018.
 • Som noget nyt udbydes parken med en fleksibilitet på 800-1000 MW, ligesom ilandføring af kabler fra havvindmølleparken er inkluderet i udbuddet.
 • Thor kan levere strøm til omkring 800.000 danske husstande. De samlede investeringsomkostninger for Thor anslås at være på i alt 15,5 mia. kr.
 • Nettilslutning af den første mølle kan ske fra 1. januar 2025, og Thor skal være fuldt etableret og nettilsluttet senest ultimo 2027.
 • Bevillingen gives for 30 år med mulighed for forlængelse i 5 år, såfremt det ønskes.

Se yderligere information om udbuddet af Thor Havvindmøllepark.

Nyheder om Thor

Du kan tilmelde dig nyheder om Thor-udbuddet ved at skrive til denne mail: thor@ens.dk

Kontakt:

Pressechef, Ture Falbe-Hansen (tfh@ens.dk), telefon (+45) 25 13 78 46

Chefkonsulent, Jeppe Lundbæk, jel@ens.dk, telefon (+45) 3392 7553

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark