Gå til indhold
Billede: Unsplash
Billede: Unsplash

Pressemeddelelse -

Stor interesse for EUDP-støtte

Mange har ønsket støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) i 2021. I alt har 206 projekter søgt om støtte for en samlet værdi af 2,1 mia. kroner i 2021 – det højeste beløb i programmets levetid.


Den 3. september kl. 12.00 var der frist for ansøgere til efterårets ansøgningsrunde til EUDP i 2021. Efter deadline stod det klart, at interessen for at søge om støtte til klimavenlige energiprojekter aldrig har været større.

Ved den aktuelle runde modtog EUDP i alt 106 ansøgninger til en samlet værdi af 1,16 mia. kroner. Der er i alt 543 mio. kroner til udmøntning i efteråret 2021.

Ved den seneste runde var der blandt andet allokeret midler til Grøn Procesenergi, hvilket resulterede i ansøgninger for lidt over 150 mio. kr. til sådanne projekter.

I EUDP’s bestyrelse har vi flere gange drøftet behovet for at få mere fokus på, hvordan vi kan bidrage til, at industriens fossile procesenergi kan erstattes af grøn el eller anden grøn energi. Vi ser det store antal ansøgninger som udtryk for stigende interesse for at få markedsmodnet produkter og løsninger på et område, hvor omstillingen kun er så småt i gang.” siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP’s bestyrelse.

EUDP-projekterne om grøn procesenergi vil have fokus på udvikling og demonstration, og er derfor en forløber for Energistyrelsens Erhvervspulje, hvor man kan søge støtte til implementering af kommercielle energieffektiviseringer.

I de kommende måneder vil EUDP’s sekretariat og en række eksterne eksperter behandle de 106 ansøgninger, der indstilles til støtte. I december 2021 beslutter EUDP’s bestyrelse, hvilke af de forskellige projekter, der skal modtage midler til innovation.

De 106 ansøgninger fordeler sig således inden for EUDP’s fokusområder:

  • Mere grøn el – og til flere formål: 27 ansøgninger, 245.677.452 mio. kroner
  • Energieffektivitet: 16 ansøgninger, 76.232.387 mio. kroner
  • Persontransport og let varetransport: 4 ansøgninger, 44.586.235 mio. kroner
  • Tung transport og Power-to-X: 11 ansøgninger, 101.233.364 mio. kroner
  • Varme og varmelagring: 8 ansøgninger, 25.423.514 mio. kroner
  • Grøn procesenergi: 14 ansøgninger, 153.580.459 mio. kroner
  • Fleksibel el-anvendelse, netudbygning og digitalisering: 8 ansøgninger, 97.705.797 mio. kroner
  • CO2-fangst, -lagring og -udnyttelse: 11 ansøgninger, 402.005.597 mio. kroner
  • Andet: 7 ansøgninger, 14.674.307 mio. kroner

Om EUDP

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter hvert år virksomheder og universiteters arbejde med udvikling og demonstration af nye grønne energiteknologier. Det sker i en række perspektivrige projekter, der alle understøtter Danmarks målsætning om 70 % CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Siden etableringen i 2007 har EUDP støttet mere end 1000 innovative projekter med mere end 5 mia. kroner. Formålet er at bidrage med at fastholde en høj forsyningssikkerhed og reduktion af CO2-udledningen – en indsats der går hånd i hånd med øget vækst og beskæftigelse i Danmark.

Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark