Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Pressemeddelelse -

Stor interesse i ny pulje til grøn omstilling af dansk landbrug

Den 1. april lå fristen for at søge om støtte i en ny pulje med fokus på teknologier, der kan reducere udledningen af drivhusgasser fra landbrugssektoren. I alt har 12 projekter søgt om 397 mio. kr.

Landbruget udgør i dag ca. en tredjedel af Danmarks samlede drivhusgasudledning – det skal den såkaldte Pyrolysepulje være med til at gøre noget ved. Og interessen er stor. Der er med puljen afsat 194 mio. kr. i 2022 til udviklingsprojekter, som kan fremme teknologier til reduktion af drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren. Med det samlede ansøgte støttebeløb på 397 mio. kr. er der således blevet søgt om mere end det dobbelte af puljens størrelse.

Kan forvente svar til juni

Puljen er målrettet udvikling af teknologier som pyrolyse – en proces, hvor biomasse opvarmes uden tilstedeværelse af ilt. Man kan således tage restprodukter fra landbruget, såsom halm og gylle, og nedbryde det, så det omdannes til blandt andet biokul og brændbar gas.

Danmark er et landbrugsland. Samtidig går Danmark forrest i kampen mod klimaforandringerne med et af verdens mest ambitiøse klimamål. Vi vil vise verden, hvordan landbruget bliver en del af løsningen på klimakrisen. Pyrolyseteknologien er et eksempel på en løsning, der kan blive en ægte game-changer, fordi den både kan bidrage til drivhusgasreduktioner i landbruget samtidig med, at der produceres grønt brændstof, som for eksempel kan komme i tanken på fly,” udtalte klimaminister Dan Jørgensen, da puljen åbnede i februar.

Puljen kaldes Pyrolysepuljen, da pyrolyseteknologi har et stort potentiale for at reducere udledningen af drivhusgasser fra landbruget – men også andre typer projekter, såsom projekter med fokus på produktion af biokul, har kunnet søge om støtte fra puljen. Fælles for de 12 ansøgninger er, at de alle omhandler grøn omstilling af dansk landbrug.

Ansøgerne kan i juni forvente svar om, hvorvidt de modtager støtte fra puljen.

Puljens midler er finansieret af Den Europæiske Union under NextGenerationEU-initiativet.

Kontakt

Ved spørgsmål vedrørende tilskudsordningen:

Jan Engelbreckt Bünger, tlf. 33 92 75 89, jbu@ens.dk.

Mikael Pedersen, tlf. 33 95 09 52, mlpn@ens.dk.

Ved presserelaterede spørgsmål:

Presserådgiver Laura Andersen, lrsn@ens.dk, 33 95 09 06

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark