Gå til indhold
Telestatistik: Flere danskere har hurtigt bredbånd

Pressemeddelelse -

Telestatistik: Flere danskere har hurtigt bredbånd

48 pct. af fastnet bredbåndsabonnementerne havde i 2. halvår 2016 mindst 50 Mbit/s i downloadhastighed, mens 51 pct. kunne uploade data med mindst 10 Mbit/s. Samtidig vokser brugen af data over mobilnettet fortsat kraftigt. Fra 2. halvår 2015 til 2. halvår 2016 er den mobile datatrafik steget 68 pct. viser Energistyrelsens ’Telestatistik – andet halvår 2016’.

Antallet af abonnementer med mindst 50 Mbit/s i download er steget 34 pct. i 2016 fra en andel på lidt over 36 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer til at udgøre 48 pct. svarende til næsten 1,2 mio. abonnementer. 1,3 mio. abonnementer eller 51 pct. havde i slutningen af 2016 mulighed for at uploade data med mindst 10 Mbit/s.

Fastnet bredbånd med mindst 100 Mbit/s

I løbet af 2016 er antallet af bredbåndsabonnementer, der kan downloade data med mindst 100 Mbit/s steget med 55 pct. til 412.000 abonnementer. Dermed har hver sjette abonnent eller 17 pct. nu adgang til disse hastigheder. Antallet af abonnementer med mindst 100 Mbit/s i upload er steget hele 155 pct. i løbet af 2016 og omfatter nu 191.000 abonnementer, som udgør en andel på 8 pct.

Mobil datatrafik

Den samlede mobile datatrafik steg med hele 68 pct. fra 2. halvår 2015 til 2. halvår 2016, så der i alt blev up- og downloadet 208.000 TB i 2. halvår 2016. Det svarer til, at hvert mobile bredbåndsabonnement (inkl. abonnementer til mobiltelefoner) i gennemsnit brugte 5,1 GB pr. md. i 2. halvår 2016.

Mobilpakker

I løbet af 2016 fik de billige mobilpakker mere data og til samme pris. I januar 2016 kunne man for 89 kroner få 12 timers taletid og 12 GB data samt fri sms og mms, hvor man i januar 2017 for samme pris, udover fris sms og mms, kunne få fri taletid og 20 GB data.

Læs hele 'Telestatistik - andet halvår 2016'

Læs baggrundsark og øvrige dokumenter

Hovedresultater fra telestatistikken

  • Andelen af fastnet bredbåndsabonnementer med en downloadhastighed på mindst 50 Mbit/s udgjorde 48 pct. i slutningen af 2016, og nærmer sig dermed halvdelen af alle bredbåndsabonnementer. I starten af 2016 var andelen 36 pct.
  • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer, der kan uploade med mindst 10 Mbit/s steg 15 pct. i løbet af 2016 og udgør nu 51 pct. eller mere end halvdelen af alle abonnementer. 
  • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i downloadhastighed voksede fra 266.000 til 412.000 svarende til 55 pct. i løbet af hele 2016. Ca. hver sjette abonnent, eller 17 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer, har nu downloadhastigheder med mindst 100 Mbit/s.
  • Antallet af abonnementer med 100 Mbit/s i upload er steget 155 pct. i løbet af 2016 fra 75.000 til 191.000. Andelen af fastnet bredbåndsabonnementer med 100 Mbit/s i upload er dermed steget fra 3 pct. til 8 pct. på et år.
  • Den samlede mobile datatrafik steg 68 pct. fra 2. halvår 2015 til 2. halvår 2016. I 2. halvår 2016 er der i alt up- og downloadet 208.000 TB, mens det i 2. halvår 2015 var 124.000 TB.
  • Det samlede antal fastnet bredbåndsabonnementer er steget med 1 pct. i løbet af 2016. Bredbånd via fiber står fortsat for langt det meste af væksten med 55.000 nye abonnementer i perioden.
  • Hver femte fastnet bredbåndsabonnement leveres nu via fiber. Sammen med kabel-tv-nettets andel på 30 pct. udgjorde de to typer fastnet bredbånd 51 pct. i 2016 mod 47 pct. året før. Samtidig er det kobberbaserede bredbånd faldet med 7 pct. og udgjorde i slutningen af 2016 43 pct. af alle abonnementer.
  • Medianhastigheden for fastnet bredbånd download er steget med 67 pct. fra 28,0 Mbit/s i slutningen af 2015 til 46,6 Mbit/s i slutningen af 2016. Der er store forskelle på både up- og downloadmedianhastigheden teknologierne imellem.
  • Medianhastigheden for upload er steget med 52 pct. fra 7,7 Mbit/s til 11,6 Mbit/s i løbet af 2016.


Kontakt

Fuldmægtig Jesper Falsted Karlsen 33 92 75 76, jka@ens.dk

Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark