Gå til indhold
Vedvarende energi dækker nu 56 pct. af elforbruget

Pressemeddelelse -

Vedvarende energi dækker nu 56 pct. af elforbruget

En højere elimport og en væsentlig større vindkraftproduktion gav et stort fald i forbruget af kul og andre fossile brændsler på kraftværkerne i 2015. Det betød, at de faktiske CO2 udledninger faldt i 2015 med 6,6 pct., og at vedvarende energi nu dækker 56 pct. af elforbruget. Det fremgår af Energistatistik 2015, som Energistyrelsen offentliggør i dag.

Danmarks faktiske energiforbrug var i 2015 uændret 720 PJ lige som i 2014, selvom det var noget koldere i 2015 end året før. Det korrigerede energiforbrug, der er korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til handel med elektricitet, steg med 0,3 pct. i 2015. Det uændrede faktiske energiforbrug kan blandt andet forklares ved, at Danmarks nettoimport af elektricitet var den største siden 1990.

Den øgede nettoelimport og en større produktion af strøm fra vindkraft betød, at brændselsforbruget til elproduktion faldt med 14,4 pct. Udviklingen dækker over et samlet fald i forbruget af kul, olie og naturgas på 30,4 pct., mens forbruget af vedvarende energi omvendt steg 2,7 pct. i 2015.

Stigende forbrug af vedvarende energi

Det samlede forbrug af vedvarende energi steg fra 2014 til 2015 med 6,4 pct. til 206 PJ. Det skyldtes blandt andet en forøgelse i vindkraftproduktionen på 8,1 pct. Opgjort efter EU’s beregningsmetode udgjorde vedvarende energi ca. 30 pct. af energiforbruget i 2015 mod 29,2 pct. i 2014.

Produktionen af elektricitet baseret på vedvarende energi udgjorde i 2015 56,0 pct. af den indenlandske elforsyning. De største bidrag kom fra vindkraft med 41,8 pct., og biomasse med 11,0 pct. 

Fald i udledningen af drivhusgasser

Det store fald i forbruget af kul i 2015 betød, at de faktiske CO2-udledninger fra energiforbruget faldt med 6,6 pct. i 2015 til 35,2 mio. ton. Korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet faldt CO2-udledningerne med 3,3 pct. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger faldet 35,8 pct.

En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald på 4,9 pct. i 2015, svarende til at de faktiske udledninger af drivhusgasser vil være reduceret med 31,1 pct. siden 1990.

Fald i energiproduktion og selvforsyningsgrad

Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi m.m. faldt 0,3 pct. i 2015 til 675 PJ. Produktionen af råolie faldt med 5,4 pct. mens produktionen af naturgas var på samme niveau som året før og produktionen af vedvarende energi steg med 11,8 pct.

Danmarks selvforsyningsgrad for energi faldt i 2015 til 89 pct. mod 90 pct. året før. Det betyder, at vores egen energiproduktion i 2015 var 11 pct. mindre end energiforbruget.

Læs Energistatistik 2015.

Læs Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse: "Vedvarende energi dækker nu 30 pct. af energiforbruget i Danmark".

Kontakt:

Specialkonsulent Jane Rusbjerg, Energistyrelsen, tlf: 33 92 68 36, e-mail: jru@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er 360 beskæftiget i Energistyrelsen.


Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark